Bestuurswijziging

Helaas moeten we na jarenlange uiterst fijne samenwerking afscheid nemen van de volgende beide bestuursleden:
* Johan Huizingh;

* Emilie Klinkers.

Johan heeft vanwege zijn drukke baan en studie zijn bestuursfunctie als voorzitter helaas moeten neerleggen. Johan is sinds de start van dit wijkplatform - eind 2007 - als voorzitter zeer actief en betrokken geweest en kon terdege het 'gezicht en boegbeeld' van het wijkplatform genoemd worden. Bij menige actie om de buurtbewoners - waar nodig deur aan deur - te informeren, heeft hij - samen met de overige bestuursleden - dit ook actief opgepakt en de bewoners geïnformeerd. We vinden het heel erg jammer dat aan de vele jaren van fijne samenwerking in ons bestuur een einde is gekomen.
Johan heeft gelukkig wel te kennen gegeven betrokken te willen blijven bij het wijkplatform en waar mogelijk te helpen. Dat waarderen wij enorm natuurlijk!!

Johan, heel erg hartelijk bedankt voor je inzet al deze jaren, je creativiteit, je positiviteit om overal oplossingen en kansen in te zien, je betrokkenheid, je geweldige ideeën rondom de organisatie van o.a. het Sinterklaasfeest, het vergunningparkeren, je uitmuntende voorzitterschap en ditto rol tijdens de wijkoverleggen, maar ook tijdens de vooroverleggen met stadsdeelmanager May en wijkcoördinator François.

Emilie heeft ons inmiddels helaas moeten verlaten aangezien ze is verhuisd naar de wijk Ophoven. Samen met partner Maurice verwachten ze daar dit voorjaar hun eerste kindje.
Emilie is sinds medio 2011 een geweldige toevoeging gebleken aan ons bestuur, in eerste instantie als aspirant-lid. Haar expertise op het gebied van samenwerking met gemeenten, kennis op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, wijkgericht werken en noem maar op, heeft ervoor gezorgd dat de kennis in ons bestuur uitgebreid werd en dat we - samen met de overige bestuursleden - een geweldig team vormden en samen een schat aan expertise op allerhande gebied daardoor voorhanden hadden! Officieel sinds 27 september 2011 is Emilie toegetreden tot het bestuur. Bij de start van het project 't BOSS - nu het BOSS park geheten - is ook Emilie één van de steunpilaren in het project geweest en daarnaast een actieve vrijwilliger, nauw betrokken bij PR en Communicatie, de opening op 20 april 2013, maar ook de vaste kracht achter de facebookpagina van het BOSS park.

We bedanken natuurlijk ook Emilie heel erg hartelijk voor alle ideeën, inzet, hulp, expertise die heeft bijgedragen tot datgene wat we met z'n allen in die jaren als bestuur en samen met de stadsdeelmanager en wijkcoördinator en de bewoners in onze wijk hebben bereikt.

We wensen haar en Maurice natuurlijk ook heel veel geluk, liefde en goede gezondheid met de nieuwe wereldburger die onderweg is!!

Het bestuur neemt van beiden nog op een gepaste wijze afscheid, danken jullie nogmaals voor jullie inzet voor het wijkplatform en de wijk Vrangendael en wensen jullie heel veel succes toe voor de toekomst.

De rol van voorzitter heeft Johan binnen het bestuur overgedragen aan Marielle Smit per 1 februari 2014.