Astrid, bedankt voor alles en heel veel suc6 toegewenst!!

Sinds de start van dit wijkplatform, eind 2007, is Astrid onze secretaris geweest en heeft ze daarnaast tal van initiatieven onder onze aandacht gebracht en geïnitieerd. Van Vrangendael onder de loep tot de kick-off van het 'Sportief Centrum Sittard-Oost', nu het BOSS park geheten. Niets was en is te veel voor haar: het schrijven van documenten, het maken van plannen, het doen van voorstellen, de communicatie naar gemeente en ketenpartners, het leggen van allerlei noodzakelijke linken tussen mensen en instanties.

Telkens zoekt ze de grenzen op om het één en ander voor elkaar te krijgen en mensen bij elkaar te brengen om het gezamenlijke doel te omarmen en te realiseren. Haar ervaring op het gebied van Wmo, burgerinitiatieven, sociale cohesie, projectleiding is beduidend!! Maken & Schakelen is echt Astrid's term en is haar ten voeten uit!!

We zien haar dan ook met lede ogen gaan en gaan een fantastisch teamlid missen!!

Astrid,

Heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor onze wijk, ons als wijkplatformbestuur in Vrangendael (wpV) hebt gedaan. Je initiatieven, kennis, inzet, doorzettingsvermogen, daadkracht, motivatie en stimulans is van onschatbare waarde voor ons allen geweest en is de drijvende kracht achter ons succes geweest.

We wensen je heel veel suc6 met deze nieuwe stap in je carrière en zijn ervan overtuigd dat je ook dit met dezelfde bezieling, expertise en betrokkenheid zult doen.

Hartelijke groeten en nogmaals héél hartelijk dank voor alles,

Namens het wpV-bestuur,
Wil, Hugo en Marielle