Kappen van bomen i.v.m. kastanjebl​oedingszie​kte

De gemeente Sittard-Geleen start 11 augustus a.s. met de kap van 71 wilde kastanjes. De bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte en moeten zo snel mogelijk gekapt worden, omdat ze een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Sinds de kastanjebloedingsziekte in Sittard-Geleen is ontdekt, worden kastanjebomen twee keer per jaar onderzocht. In juli heeft de Algemene Bomendienst Limburg het laatste rapport opgeleverd. Daaruit blijkt dat op dit moment 71 bomen ernstig ziek of al dood zijn. Deze bomen moeten direct gekapt worden, omdat ze spontaan takken kunnen verliezen of kunnen omvallen.

Op de plekken waar bomen gekapt worden en er direct aanwonenden zijn, worden brieven bezorgd. Op de website van de gemeente staan de adreslijsten per stadsdeel en het onderzoeksrapport (http://www.sittard-geleen.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/Archief_nie...).
Op diverse plekken is herplant nodig en gaat de gemeente na de vakantieperiode met de direct aanwonenden in gesprek. De gemeente houdt ons en daarmee u hiervan op de hoogte.

In onze wijk Vrangendael betreft het in totaal 2 bomen:
* straat: Swentiboldstraat, 1 boom;
* straat: Vrangendael, 1 boom.

Bron: wijkcoördinator François Mostard