Verslag bijeenkomst omtrent toekomst/bestemming DaCapo-college

De belangstelling op dinsdag 1 juli jl. was geweldig. Het was fijn dat de aanwezigheid van wethouder Astrid Verblakt en ambtenaren, zoals ook de buurtbewoners groot was. Het e.e.a. vond plaats o.l.v. het bestuur van Wijkplatform Vrangendael (wpV). Er was eerst uitleg over de leegstaande scholen, wat de bedoeling zou zijn en wat de bewoners ermee willen. Door vervolgens een rondgang te hebben gehad door de 2 gebouwen van DaCapo en daarna met de bewoners in groepjes te gaan zitten, zijn al snel ideeën uitgewisseld over wat men nu graag wil. Er wordt een werkgroep gevormd met de buurtbewoners die zich hebben aangemeld om straks aan de slag te kunnen om op papier deze ideeën uit te werken en vervolgens na goedkeuring van de gemeente en met hun medewerking samen met het wijkplatformbestuur aan de slag te kunnen gaan. Dit alles geeft aan dat men interesse heeft om mee te willen denken en mee te willen werken aan dit project omtrent de toekomst van het DaCapo-college en/of de openbare ruimte die kan ontstaan.

Het is voornamelijk voor de buurtbewoners van belang dat er een goede invulling komt op de beschikbare plaats en waar iedereen plezier aan beleeft.

Dus meedenken en verwezenlijken doen we samen! Niet alleen de gemeente en bestuur van het wijkplatform, maar vooral ook door de bewoners zelf!

Daarom zie ik met positieve inzet van ons allen een mooi resultaat.

Aspirant-bestuurslid wpV,
Jolanda Guyt