Derde Burgerkrachtbijeenkomst woensdag 27 augustus a.s. U komt toch ook?!

Sinds 2013 hebben we vanuit onze zes wijkplatforms de beweging Burgerkracht in Sittard-Oost op gang gebracht. Zo hebben we in november vorig jaar in dit kader het Lagerhuisdebat georganiseerd en afgelopen maart de omdenkbijeenkomst. Ook is door enkele buurtbewoners het gesprek gevoerd met de gemeentesecretaris over hoe burgerparticipatie in de ambtelijke organisatie kan worden ingebed. Naar aanleiding van deze gesprekken is een notitie geschreven door enkele (inmiddels ook oud-)kernteamleden van het kernteam Burgerkracht Sittard-Oost.

De gemeentesecretaris heeft deze notitie ook ingebracht bij de coalitiebesprekingen waarvan we eind april dit jaar het resultaat hebben kunnen teruglezen in het basisakkoord.

Op woensdag 27 augustus a.s, al weer de derde Burgerkrachtbijeenkomst, zal deze notitie op symbolische wijze worden ondertekend door een afvaardiging van de gemeente - vertegendwoordigd in wethouder Leon Geilen (wijkgericht werken, burgerparticipatie, leefomgeving, zorg en welzijn) en stadsdeelwethouder Astrid Verblakt-Schmeits (decentralisaties, sociale zaken, dienstverlening en communicatie) - evenals de zes wijkplatforms in aanwezigheid van u als betrokken en geëngageerde buurtbewoners en ondernemers.

Kernteam Burgerkracht Sittard-Oost wil op deze derde Burgerkrachtbijeenkomst - bedoeld voor bewoners, ondernemers, wijkplatformleden en gemeente – de samenwerking bekrachtigen, maar ook de gezamenlijke aanpak bespreken.

Twee onderwerpen – die in een eerdere bijeenkomst, de omdenkbijeenkomst (dd. 11 maart jl.) zijn aangedragen door u als bewoners, wijkplatformleden en vertegenwoordigers van onze gemeente – staan dan centraal:
1) Leegstaande gebouwen/openbare ruimten
2) Veiligheid in onze wijken

We heten u als bewoners en ondernemers dan ook wederom van harte welkom op deze derde Burgerkrachtbijeenkomst Sittard-Oost!!

Nog even de details op een rijtje:
* datum: woensdag 27 augustus a.s;
* tijd: 19u30-21u30;
* locatie: ‘De Oase’, Bachstraat 51.

Reserveer bovengenoemde datum in uw agenda en meldt u aan middels een e-mail aan het kernteam Burgerkracht Sittard-Oost (burgerkrachtsittardoost@gmail.com). Aanmelden kan natuurlijk ook telefonisch bij Marielle Smit, gsm 06 54 67 28 70.

Tot ziens in ‘De Oase’ op woensdag 27 augustus a.s!!

Met vriendelijke groet namens het kernteam Burgerkracht Sittard-Oost,
Raymond van Altena
Henk Bruns
Marie-José Kelleners-Haagmans
Pieter Kerremans
Marielle Smit-Hübecker