Informatie over Veilig Wonen (inbraakpreventie) tijdens a.s. wijkoverleg dinsdag 28 oktober

Tijdens het volgende wijkoverleg op dinsdag 28 oktober a.s. in buurthuis 'De Oase' is er ook - direct aan het begin - een presentatie over Veilig Wonen door Dick Silvius.

Dick Silvius is directeur van Inbraakproof en tevens opgeleid PKVW*)-preventieadviseur. Bij Inbraakproof zijn meer dan tien erkende PKVW-bedrijven aangesloten. Deze bedrijven zijn door heel Nederland gevestigd. Hierdoor kunnen klanten die via www.inbraakproof.nl een woningcheck aanvragen, geholpen worden door een erkend PKVW-bedrijf uit de eigen regio. Zie ook: http://www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf/praktijkvoorbeelden/inbraakproof.

We hopen dat u - mede door dit thema - wederom in grote getale aanwezig zult zijn!!

Tot dinsdag 28 oktober a.s!!

U komt toch ook?!

*) PKVW = PolitieKeurmerk Veilig Wonen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETAILS PRESENTATIE 'HOE BEVEILIG IK MIJN WONING?'

CCV Voorlichtingsbijeenkomst Veilig Wonen voor bewoners
Het CCV - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid - biedt gemeenten in 2014 een interactieve voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraak, overvallen en babbeltrucs. De voorlichtingsbijeenkomst wordt verzorgd door ervaren voorlichters op het gebied van woningbeveiliging. Het CCV ondersteunt gemeenten met persoonlijk advies bij de organisatie van de bijeenkomst en onderhoudt na de bijeenkomst contact over de effectiviteit en over de activiteiten die de gemeente verder op deze onderwerpen onderneemt.

Doel van de voorlichting
Het doel van de voorlichtingsbijeenkomst Veilig Wonen is het overdragen van actuele informatie, waar mogelijk op maat gemaakt voor de wijk of gemeente, en het verhogen van de zelfredzaamheid van bewoners op het gebied van woningbeveiliging. De bijeenkomst moet bewoners stimuleren maatregelen te nemen die eraan bijdragen woningovervallen, babbeltrucs, insluipingen en woninginbraken te voorkomen.

Wat kan de bewoner verwachten?
Tijdens de bijeenkomst komt het volgende aan bod:
1) Wat is het?
De verschillende vormen van inbraak, woningovervallen, babbeltrucs komen aan bod, ondersteund met filmbeelden.
2) Wat kun je er aan doen?
Toelichting op organisatorische maatregelen en praktische tips die geen geld kosten maar onmiddellijk bijdragen aan (sociale) veiligheid. Daarnaast uitleg over de verschillende technische beveiligingsmogelijkheden aangevuld met videobeelden over de uitvoering in de praktijk. Voor het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen wordt verwezen naar erkende PKVW-bedrijven.
3) Interactie.
De ervaren voorlichter zal de bewoners bij zijn verhaal betrekken. En er is gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Resultaat
Uit eerdere ervaringen met het aanbod van voorlichtingsbijeenkomsten door het CCV blijkt dat bewoners geholpen zijn met de informatie. Na de voorlichtingsbijeenkomst kunnen bewoners een goede risico-inschatting maken van de kans op een woningoverval, babbeltruc en woninginbraak. Ook weten bewoners welke maatregelen zij kunnen nemen voor de beveiliging van hun woning.

Ervaren voorlichter Dick Silvius
Voor Dick Silvius is het beïnvloeden van de houding en het gedrag van de bewoners zijn dagelijkse praktijk als inbraakpreventieadviseur. Door ruime ervaring en vakkennis kan hij de informatie op een duidelijke en begrijpende wijze overbrengen aan het publiek. Hij zal bewoners op verschillende manieren visueel confronteren met situaties die een ieder kan overkomen. “Uiteraard zoek ik ook de interactie op. Met als uiteindelijk doel de aanwezigen 'alerter' en met een 'plan van aanpak' naar huis te laten gaan”, aldus Dick.