Bladveegcampagne en 't vegen van de goten

Vaker ontvangt de gemeente klachten dat zij niet meer conform veegschema in de wijk aanwezig is.

Een korte toelichting
Tijdens de bladvalperiode (bladcampagne) - die meestal vanaf de eerste vorstdag begint - wordt conform het raadsbesluit op vaste momenten in de week het blad in de wijk geveegd. Dit gaat dan door totdat vrijwel het laatste blad van de boom is. De periode loopt bij een normale winter van half oktober tot half februari. De dag voorafgaande aan de veegdag kunnen bewoners het blad vanaf de stoep in de goot vegen.
Buiten deze periode - en dat is belangrijk om te weten - moeten de wegen voor wat betreft vervuiling van de goten voldoen aan een bepaalde beeldkwaliteit (basis). Dat houdt in dat de wijkopzichter in afstemming met het reinigingsbedrijf (RWM) afspraken maakt over welke straten in beeldkwaliteit achteruit gaan en dus gereinigd moeten worden. Zo kan het dus voorkomen dat de ene straat eens in de 4 tot 6 weken aan de beurt is en een andere straat frequenter. Diverse vervuilingen kunnen hieraan ten grondslag liggen.

Samengevat
Buiten de bladcampagne om komt de veegmachine alleen in de straat als het nodig is om de beeldkwaliteit te behouden die is afgesproken. Mocht zich toch ergens een niet-acceptabele vervuiling van de goot voordoen, wordt de gemeente graag geïnformeerd via een melding via het centrale nummer: 14-046.

Bladcampagne 2014
Hoewel we nog lang zomerse temperaturen hebben gehad met een lekker zonnetje, zijn al geruime tijd na de eerste koude nacht de bladeren van de bomen aan het vallen.

De bladcampagne begint als de bladeren massaal van de bomen gaan vallen en tot die tijd laat de gemeente vegen daar waar dat noodzakelijk wordt geacht.
De verwachting is dat rond week 42/43 (tussen 13 en 26 okt. 2014) de bladcampagne begint, maar dat is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur.
Tot die tijd houdt de wijkopzichter samen met de wijkteams in de gaten of er ergens veel blad valt, zodat ze dat kunnen opruimen.
Bewoners die toch nog veel last van blad in hun straat hebben kunnen dat melden via 14-046.
Zodra de bladcampagne begint, zal ook het veegschema op de website van de gemeente komen te staan, zodat iedere wijk weet wanneer deze aan de beurt is.
Zo rond de kerst denken we de meeste bladeren opgeruimd te hebben, mits de winter met zijn sneeuw niet te vroeg valt dit jaar.

Bron: wijkcoördinator François Mostard