Sluit aan bij een buurtpreventieteam

Want een veilige buurt begint bij uzelf

Wilt u ook wonen in een veilige buurt, waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun omgeving? Zet u dan hier actief voor in en doe mee aan buurtpreventie in uw buurt

Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk.

Wat levert buurtpreventie op?
Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt is hierbij een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente, brandweer en andere partners, zoals woonbouwcorporatie en Partners in Welzijn.

Buurtpreventie werkt...
De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten, zoals de gemeente Bergen op Zoom. Met buurtpreventie op straat neemt o.a. duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken.

Wanneer kunt u meedoen aan buurtpreventie?
Zodra er in uw buurt minimaal tien buurtbewoners bereid zijn om deel te nemen aan buurtpreventie, dan kan een team worden opgestart. Het team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Sittard-Geleen begeleidt de buurtpreventieteams. U kunt bij de regisseur van dit team terecht. De gemeente stelt ook alle benodigdheden beschikbaar, zoals zaklampen en jassen waarop duidelijk herkenbaar is dat u deel uitmaakt van een buurtpreventieteam.

Meer informatie of lid worden?
Wilt u meer weten over buurtpreventie of lid worden van het buurtpreventieteam in uw wijk? Neem dan contact op met de wijkcoördinator of stadsdeelmanager in uw stadsdeel. U kunt ook mailen naar buurtpreventie@sittard-geleen.nl.

Extra info voor het stadsdeel waar Vrangendael toe behoort:
Wijkcoördinator François Mostard, francois.mostard@sittard-geleen.nl
Stadsdeelmanager May Jung, may.jung@sittard-geleen.nl